Cicha noc

g-a-g-e, g-a-g-e, a-a-eis-eis-g-g-d

Cicha noc, święta noc,                G
Pokój niesie ludziom wszem.    a D G G7
A u żłóbka Matka Święta,           C G
Czuwa sama uśmiechnięta.       C G
Nad Dzieciątka snem,                  a D G
Nad Dzieciątka snem.                 G D G

Cicha noc, święta noc,
Pastuszkowie od swych trzód
Biegną wielce zadziwieni,
Za Anielskim głosem pieni,
Gdzie się spełnił cud,
Gdzie się spełnił cud.

Cicha noc, święta noc,         G
Narodzony Boży Syn.            a D G G7
Pan Wielkiego Majestatu,    C G
Niesie dziś całemu światu,  C G
Odkupienie win,                     a D G
Odkupienie win.                     G D G

Cicha noc, święta noc,
Jakiż w Tobie dzisiaj cud,
W Betlejem dziecina święta
Wznosi w górę swe rączęta
Błogosławi lud
Błogosławi lud.


Silent night, holy night,                        G
All is calm, all is bright                        a D G G7
Round yon virgin mother and child.  C G
Holy infant, so tender and mild,         C G
Sleep in heavenly peace,                     a D G
Sleep in heavenly peace.                    G D G

Silent night, holy night,
Shepherds quake at the sight;
Glories stream from heaven afar,
Heavenly hosts sing Alleluia!
Christ the Savior is born,
Christ the Savior is born!

Silent night, holy night,
Son of God, love’s pure light;
Radiant beams from thy holy face
With the dawn of redeeming grace,
Jesus, Lord, at thy birth,
Jesus, Lord, at thy birth.


Wśród nocnej ciszy

d-e-cis-d-a

D          A         D                     A        D
1.Wśród nocnej ciszy, głos się rozchodzi:
D         A        D                     A         D
Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi!
D                           A
Czym prędzej się wybierajcie,
D                   A
Do Betlejem pospieszajcie
D        A        D
przywitać Pana. x2

2.Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie, D A D A D
Z wszystkimi znaki danymi sobie.       D A D A D
Jako Bogu cześć Mu dali                      D A
A witając zawołali                                  D A
Z wielkiej radości: x2                             D A D

3.Ach, witaj Zbawco z dawna żądany, D A D A D
Wiele tysięcy lat wyglądany,                  D A D A D
Na Ciebie króle, prorocy                         D A
Czekali, a Tyś tej nocy                            D A
Nam się objawił x2                                 D A D

4.I my czekamy na Ciebie Pana           D A D A D
A skoro przyjdziesz na głos kapłana  D A D A D
Padniemy na twarz przed Tobą           D A
Wierząc żeś jest pod osłoną                D A
Chleba i wina X2                                    D A D

Pójdźmy wszyscy do stajenki

(h cis h cis h e gis e)

E
1.Pójdźmy wszyscy do stajenki,
Do Jezusa i Panienki,
A               E
Powitajmy Maleńkiego
H7            E
I Maryję, Matkę Jego. /2x

2.Witaj Jezu ukochany,
od patriarchów czekany.
Od proroków ogłoszony,
od narodów upragniony.

3.Witaj Dzieciąteczko w żłobie,
wyznajemy Boga w Tobie.
Coś się narodził tej nocy,
byś nas wyrwał z czarta mocy.

Anioł pasterzom mówił

c-c-d-d-e-d-c

1.Anioł pasterzom mówił:                               C G C C              (oryg. D A D D)
Chrystus się wam narodził                            C F D7 G             (D G E7 A)
w Betlejem, nie bardzo podłym mieście      C F C G C G      D G D A D A
narodził się w ubóstwie                                  C G C G              D A D A
Pan wszego stworzenia.                                C C F G C          D G A D

2.Chcąc się dowiedzieć tego
poselstwa wesołego,
bieżeli do Betlejem skwapliwie,
znaleźli Dziecię w żłobie,
Maryję z Józefem.

3.Taki Pan chwały wielkiej
uniżył się Wysoki,
pałacu kosztownego żadnego
nie miał zbudowanego
Pan wszego stworzenia!

Przybieżeli do Betlejem pasterze

C                                        C  F  G
Przybieżeli do Betlejem pasterze,
C                                                    C   F  G
grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
         C                 A7
Ref: Chwała na wysokości,
d                 G7
chwała na wysokości,
C  F G   C   G C
a pokój na ziemi.

 1. Oddawali swe ukłony w pokorze    C – C F G
  Tobie z serca ochotnego, o Boże!  C – C F G
  Chwała na wysokości… C A7 / d G7 / C F G C G C
 1. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
  Których oni nie słyszeli, jak żywi.
  Chwała na wysokości…
 1. Dziwili się napowietrznej muzyce
  i myśleli, co to będzie za Dziecię?
  Chwała na wysokości …
 1. Oto mu się wół i osioł kłaniają,
  Trzej królowie podarunki oddają.
  Chwała na wysokości…
 1. I anieli gromadą pilnują
  Panna czysta wraz z Józefem pilnują
  Chwała na wysokości…
 1. Poznali Go Mesjaszem być prawym
  Narodzonym dzisiaj Panem łaskawym
  Chwała na wysokości…
 1. My go także Bogiem, Zbawcą już znamy
  I z całego serca wszystko kochamy
  Chwała na wysokości…