Ti Si

Жив съм докато знам къде си ти   e C G
Докато има на света                          D e
Една отключена врата                       C G
Целувка и две сълзи                          D C
Които очакват мен                             D C
И казвам жив съм                              D e
Защото знам къде си ти                   C G
След всички зими и лета                 D e
След всички нощи и слънца           C G
Сред малките неща                           D C
На този голям живот                        D e
Ти си всичко това                              –  G
Което ме държи                                 D e
На този голям живот                        C G
Над бурните вълни                           D e
Ти си всичко това                              C G
Което ме държи                                 D e
В този голям живот                           C G
Наричам те любов                             D C
Наричам те любов                             D e
Жив съм докато имам свобода    –  C G
Докато в твоята ръка                       D e
Намирам тази топлина                    C G
С която не ме е страх                       D C
Да мина през студ и мрак               D e
Ти си всичко това                              e G
Което ме държи                                 D e
На този голям живот                        C G
Над бурните вълни                            D e
Ти си всичко това                             C G
Което ме държи                                D e
В този голям живот                         C G
Наричам те любов                           D C
Наричам те любов                           D e
                                            G D e C G D e
Ти си всичко това                            D G
Което ме държи                               D e
В този голям живот                        C G
Наричам те любов                          D C
Наричам те любов                          D e